آموزشی وپرورشی

برنامه سالیانه مجتمع آموزشی وپرورشی ولی عصر(عج)

1-برقراری عدالت آموزشی وپرورشی درکلیه مدارس تحت پوشش

2-تهیه وسایل آموزشی وتشویق در استفاده از آنها در مدارس

3-توجه به اقامه نماز جماعت در مدارس وتهیه موکت برای نماز خانه ها

4-انجام ارزشیابی مستمر از مدارس

5-برنامه ریزی جهت تشکیل شورای معلمان وشورای مدرسه وشرکت درآنها

6-تقدیر از معلمان موفق ونیزدانش آموزان تلاشگر

7-نظارت برتشکیل انجمن اولیا ومربیان وشرکت در جلسات آن

8-اجرای طرح آداب و مهارتهای زندگی  اسلامی در مدارس

9-تشکیل کلاسهای آموزش خانواده

10-برگزاری مناسبتها از قبیل اعیاد ،سوگواریهای ائمه و....

11-تشکیل کارگا هها ی آموزشی در جهت ارتقاء سطح دانش همکاران

12-برگزاری مسابقات فرهنگی ،هنری  از قبیل مسابقا ت احکام قرائت حفظ قران اذان و ....و برگزاری اردو

13-هماهنگی با خانه ها ی بهداشت روستایی به منظور ارتقاء سطح بهداشت در مدارس

14-تو سعه و تجهیز کتابخا نه های مدارس

15-برگزاری مراسم جشن تکلیف برای دختران در پایه سوم

16-توجه به مراسم آغازین در مدارس

17-تشکیل تیم های ورزشی درمدارس و انجام مسابقات

18-جلب کمکهای خیرین

19-شناسایی دانش آموزان مستمند و معرفی به خیریه ها و کمیته امداد

20-شناسا یی دانش آموزان ضعیف و تشکیل کلاس جبرانی و فوق برنا مه

21-شناسایی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری در پایه اول ومعرفی به مرکز اختلالات یادگیری

22-صدور تشویقی برای همکاران موفق و برجسته در امر آموزش

23-تشکیل تیم های ورزشی وبرگزاری مسابقات ورزشی در ایام ا... دهه فجر انقلاب اسلامی 

24-تجهیز نمازخانه های مدارس با همکاری و مشارکت افراد خیر و اعضای شورای روستا ها

25-برگزاری اردوهای تفریحی ،علمی،زیارتی، برای دانش آموزان

26-هماهنگی با خانه های بهداشت روستا جهت معاینه پزشکی دانش آموزان

27-برگزاری مسا بقا ت معارف اسلامی ،اذان وقرآن به منظور تقویت شعائر دینی

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1389/12/05ساعت 9:44 قبل از ظهر  توسط علی نعمتیان  |